ที่ เที่ยว ฮ่องกง 2018

—– เราวางแผนทร ปน ก นหล งจากท กล บจากไปเท ยวห งโจว ประเทศจ นได ไม นาน ก อนจะต ดใจจองท กส งอย างก อ ตส าห เช คสภาพ

กผ อนเป นอ นด บต นๆ เลยในเอเช ย เม อมาเท ยวฮ องกง ต องน กถ งของก นส ดอร อย และช อปป งส นค าแบรนด ต างๆ หน าหล ก ท องเท ยวในฮ องกง ฮ

ฮ องกง เม องท ม ระบบขนส งสาธารณะ MTR ท สะดวกสบายและท วถ งครอบคล มท เท ยวยอดฮ ตเก อบท กท ใครได ไปเท ยวฮ อง ตามรอยเส นทาง MTR ร บรองช ลๆ

ร ว ว Discovery Hong Kong – Hong Kong first time เท ยวไปเร อย เท ยวแบบไม ประหย ด จบท 10,000 น ดๆ Discovery Hong Kong – EP.0 Hong Kong first time เท ยวฮ องกงคร งแรก เร มต น

按一下以在 Bing 上檢視50:26

23/5/2018 · ท น แหละ ท ให ค ณได ครบท กอย างฮ องกง ทริปครอบครัว ทริปนี้เรามากัน 4 คน ฮ่องกงเป็นประเทศที่ดูเหมือนจะวุ่นวาย

作者: happylazylady คุณนายตื่นสาย

Hong Kong Disneyland สวนสน กระด บโลก Nan Lian Garden สวนหย อมตกแต งแนวจ นโบราณ ถ ายร ปสวยๆ ได ท น Symphony of Light การแสดงแสงส เส ยงท ด งข ามโลก ชมฟร

เด อนม นาคมของท กป ถ อเป นอ กหน งฤกษ งามยามด ท บรรดาคอศ ลปะท วโลกจะมารวมต วก นท ฮ องกง เพราะมหานครแห งน จะ

按一下以在 Bing 上檢視44:01

23/1/2018 · ทร ปน เราไป Hong Kong 3 ว น 2 ค น – Tsim Sha Tsui – Mongkok – ไหว พระ – Shopping – ตะล ยทานของอร อย *** ฝากกดต ดตามด วยนะคะ